Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Què és SAT?

El servei d'assistència tècnica (SAT) és el departament del manteniment o reparació dels productes.

En Axsystems Logistics et presentem solucions orientades a empreses de logística i magatzems. Amb tasques de manteniment o reparació de tot tipus de terminals.

L'objectiu és maximitzar el benefici i l'operativitat tant d'aquests treballadors com dels recursos que s'empren en la seva funció.

Treballem i col·laborem amb les principals marques del mercat Honeywell, Intermec, Zebra, Motorola, Datalogic, ...

Què és el cablejat estructurat?

Es coneix com cablejat estructurat al sistema de cables, canalitzacions i dispositius que permeten establir una infraestructura de comunicacions en un o més edificis i oficines.

La instal·lació i les característiques del sistema han de complir amb certs estàndards per formar part de la condició de cablejat estructurat.

En Axsystems Logistics et presentem la possibilitat de solucionar els problemes que ocasionen les males connexions o instal · lacions, per això els nostres professionals et proporcionaran una instal · lació certificada i òptima de totes les teves connexions.

Què és un códo de barres?

El codi de barres és una disposició en paral · lel de barres i espais que contenen informació codificada en les barres i espais del símbol.

El codi de barres emmagatzema informació, emmagatzema dades que poden ser reunits en ell de manera ràpida i amb una gran precisió. Tenen un mètode simple i fàcil per a codificació d'informació de text que pot ser llegida per dispositius òptics, els quals envien aquesta informació a un ordinador com si la informació hagués estat teclejada.

Què és un estudi de cobertura?

L'estudi de cobertura és un informe on es detallen les recomanacions relatives a la ubicació dels Punts d'Accés de Ràdio necessaris per cobrir una àrea especificada. Addicionalment, s'inclou informació referent al mètode emprat durant les proves, així com les ubicacions concretes per a cada un dels punts de ràdio.

Amb aquest tipus de tecnologia és necessari predefinir l'ample de banda que es desitjarà tenir en les zones a cobrir. Les opcions en Mbps disponibles són diverses. Aquest paràmetre depèn fonamentalment de l'aplicació a la qual es destini el sistema de ràdio. Com a guia assumirem que per aplicació d'emulació de terminal i C/S (client/servidor) en mode gràfic tindrem prou amb 2Mbps, independentment del nombre d'equips mòbils que connectin a un mateix punt d'accés de manera concurrent. En cas d'aplicacions gràfiques o que impliquin una gran transferència d'informació és recomanable cobrir tota la zona d'operació a un mínim d'11 Mbps.

L'elecció de l'ample de banda afectarà la zona de cobertura, sent aquesta molt més gran per a 2 Mbps que per a 11 Mbps. No obstant això, el sistema és totalment escalable, és a dir, en les proximitats dels punts d'accés tindrem sempre la més alta i conforme augmenti la distància entre el dispositiu i el punt d'accés, la velocitat disminuirà. Això ens permet fer una instal·lació pensada per operar a 11 Mbps i en un futur ampliar-la, a una amplada de 54 Mbps o superior mitjançant la col.locació estratègica de punts d'accés addicionals.

L'operació redundant és possible per a entorns crítics, i consisteix a establir una àrea de cobertura d'alta disponibilitat mitjançant el solapament de cobertura entre punts d'accés de RF addicionals.

Els enllaços de ràdio són més propicis a interferències i pèrdues de connexió quan la potència del senyal és feble, per això és fonamental instal·lar els equips de ràdio en les localitzacions exactes indicades en aquest estudi.


close chat